Welcome Guest, you are in: Login

Mắt Bão Wiki

MATBAO.NET


Tìm kiếm
»


Bổ sung Module bằng custombuild vào PHP với Server dùng DirectAdmin

Được sửa lúc Thứ Sáu, 12 Tháng Tư 2013 15:58 by Administrator Categorized as DirectAdmin, Linux Server, PHP
Nếu muốn thêm các module mở rộng cho PHP (ví dụ như soap chẳng hạn), chúng ta có thể làm theo các bước sau:

#cd /usr/local/directadmin/custombuild
#mkdir -p custom/ap2
#cp -fp configure/ap2/configure.php5 custom/ap2/configure.php5

Mở file custom/ap2/configure.php5 ra, thêm vào tên module cần build: –with-modulename or –enable-modulename, ví du: –enable-soap. Chú ý thêm dấu \ vào cuối mỗi dòng thêm vào trừ dòng cuối cùng của file.

#./build clean
#./build update
#./build php n

Ok, kiểm tra lại xem module đã được install thành công chưa với lệnh: php -m

Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về Công ty Mắt Bão, một số bài viết được chúng tôi trích lục hoặc đăng lại sẽ có ghi tác quyền cụ thể.
Nội dung được cung cấp không ràng buộc trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như các tổn thất có thể xảy ra.
Nếu sử dụng lại nội dung ở website này, bạn phải ghi rõ nguồn wiki.matbao.net và liên kết đến trang nội dung cụ thể.