Phát tán thư rác / thư quảng cáo - hệ quả khó lường !

Được sửa lúc Thứ Năm, 20 Tháng Ba 2014 10:16 by Administrator — Categorized as: Email

Việc phát tán thư rác hay thậm chí là thư quảng cáo có nội dung cụ thể (Marketing mail) hàng loạt vô hình chung vẫn "được" gọi là Spam mail.
Image
Lợi ích của việc sử dụng email là rất lớn, không ai phủ nhận điều đó. Nhưng có lẽ bạn chưa hình dùng được tác hại của việc gửi spam?