Tên miền Việt Nam đã được phép chuyển nhượng?

Được sửa lúc Thứ Năm, 28 Tháng Tám 2014 14:30 by Administrator — Categorized as: Domain

Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Đính kèm tại đây là nguyên văn Quyết định 38/2014/QĐ-TTg.

Điều quan tâm nhiều nhất của đa phần Khách hàng vẫn là việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam không đấu giá.

Việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam được quy định tại:
Ngoài các quy định tại Khoản 2, điều 49 của Luật Viễn Thông, một số tên miền sau không được phép chuyển nhượng:
Đồng thời cũng quy định việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam không đấu giá phải được thông qua Nhà đăng ký đang quản lý tên miền đó.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 01/09/2014.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Nhà Đăng ký Mắt Bão vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) về việc thực hiện Quyết định này liên quan đến một số vấn đề sau:
Do vậy, Mắt Bão chưa đủ cơ sở hướng dẫn Khách hàng thực hiện việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam được quy định theo Quyết định này.

Chúng tôi sẽ cập nhật sớm thông tin đến Khách hàng khi có được hướng dẫn cụ thể.