Welcome Guest, you are in: Login

Mắt Bão Wiki

MATBAO.NET


Tìm kiếm
»


Bước 1 : Đăng nhập vào giao diện quản trị . Link: http://domain.com:8787 hoặc http://IP-Hosting:8787. Chúng ta sẽ thao tác tại mục Website&Domain >>> File Manager. Bước 2 : Upload dữ liệu

  • Upload toàn bộ dữ liệu Website bạn đã thiết kế vào thư mục httpdocs.

Image

  • Sau đó lick vào biểu tượng Tools >>> Add New File để tiến hành Upload file.

Check vào ô : Upload archive and extract it để hệ thống tự động giải nén sau khi upload hoặc sau khi upload lick chọn file nén và chọn Extract Files đề giải nén. Các bạn cần lưu ý hệ thống chỉ hỗ trợ chuẩn nén mặc định là .ZIP mà thôi.

Image

Bước 3 : Tạo Database , User Database

  • Bạn vào Tab Website&Domain >>> Databases >>> Add New Database để tạo database. Tùy theo nhu cầu và gói dịch vụ mà bạn lựa chọn loại database cho phù hợp.

Image

  • Sau khi hoàn tất bước trên, bạn tiếp tục Add New Database User.

Image


Bước 4 : Bạn có thể cấu hình chuỗi kết nối với các thông số mặc định:
  • Database server : MB2DXX\sql2008 hay 112.78.2.XX,1433 nếu sử dụng MS SQL Server hoặc localhost nếu sử dụng My SQL.
  • Tên Database : Tên Database bạn đã tạo trên Hosting.
  • User Database : Tên User Database bạn đã tạo trên Hosting.
  • Password User Database : Password User Database bạn đã tạo trên Hosting.

Sau khi thao tác hoàn tất chính xác 4 bước trên Website của bạn đã có thể hoạt động trên môi trường Windows Web-Hosting .
  Tên Size
- Plesk-FM-1.png 41,99 KB
- Plesk-FM-2.png 32,53 KB
- Plesk-FM-3.png 38,99 KB
- Plesk-FM-4.png 41,64 KB

Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về Công ty Mắt Bão, một số bài viết được chúng tôi trích lục hoặc đăng lại sẽ có ghi tác quyền cụ thể.
Nội dung được cung cấp không ràng buộc trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như các tổn thất có thể xảy ra.
Nếu sử dụng lại nội dung ở website này, bạn phải ghi rõ nguồn wiki.matbao.net và liên kết đến trang nội dung cụ thể.