Welcome Guest, you are in: Login

Mắt Bão Wiki

MATBAO.NET


Tìm kiếm
»


IIRF: Sử dụng để cấu hình Rewrite URL cho các website trên hosting windows

Được sửa lúc Thứ Năm, 24 Tháng Tư 2014 14:35 by Administrator Categorized as ASPNET, Plesk, Windows Web Hosting
Như tiêu đề bài viết cũng đã nói rõ, để cấu hình Rewrite URL trên windows trở nên dễ dàng và nhanh chóng bạn có thể sử dụng IIRF (Ionics Isapi Rewrite Filter) vì IIRF là một thư viện khá mạnh mẽ trong việc hỗ trợ rewrite URL trên các website, được cài đặt tích hợp vào IIS theo dạng ISAPI Filters.

IIRF cho phép người dùng cấu hình Rewrite URL trên website rất đơn giản chỉ cần khai báo trong một tập tin IIRF.ini đặt ngay trong thư mục httpdocs của website.

Tham khảo cài đặt và cấu hình :

IIRF.ini for URL rewriting

Ionics Isapi Rewrite Filter

Examples from Cheeso

URL Replacer

ISAPI_Rewrite

Ví dụ : Một số Ruler Rewirte URL cơ bản
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^.*$

# Rewrite URL đến tenmiencuaban.com/website
 # ***************************************************************
RewriteRule ^/?$ "http\:\/\/tenmiencuaban\.com\/website\/" [R=302,L]

# Rewrite URL Nhập vào thư mục /abc chuyển về trang mặc định.
 # ***************************************************************
RedirectRule ^/abc/$                     /$1

# Rewrite URL Lấy tham số là giá trị chuỗi.
 # ***************************************************************
RewriteRule ^page-([a-zA-Z]*).html$          index.php?page=$1
 # Rewrite URL Lấy tham số là giá trị số.
 # ***************************************************************
RewriteRule ^page/([0-9]*)$     index.php?page=$1 

Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về Công ty Mắt Bão, một số bài viết được chúng tôi trích lục hoặc đăng lại sẽ có ghi tác quyền cụ thể.
Nội dung được cung cấp không ràng buộc trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như các tổn thất có thể xảy ra.
Nếu sử dụng lại nội dung ở website này, bạn phải ghi rõ nguồn wiki.matbao.net và liên kết đến trang nội dung cụ thể.