Cơ bản quản trị DirectAdmin

Được sửa lúc Thứ Sáu, 01 Tháng Tư 2016 05:14 by Administrator — Categorized as: Cloud Server, DirectAdmin

1.Hướng dẫn tạo dịch vụ hosting

Bạn chú ý đến phần Account Management >>> Add New User>>> Điền các thông tin liên quan đến tài khoản hosting như Username, Password...>>>Submit.
Image
Chú ý:

-Mục Use User Package là tên gói dịch vụ mà dịch vụ hosting sẽ được sử dụng (vd: gói dịch vụ Start).

-Mục IP có giá trị 112.78.4.216 - Shared - Server là IP máy chủ cài đặt DA để quản trị web-hosting.

2.Hướng dẫn upload dữ liệu với File Manager

Để có thể upload dữ liệu lên server, bạn đăng nhập vào phần quản trị và chú ý đến mục Your Account>>>File Manager , hệ thống sẽ hiển thị những thư mục và tập tin có trong File Manager.
Image
Bạn chú ý đến thư mục public_html , đây là thư mục chứa dữ liệu website . Sau khi truy cập vào thư mục public_html , bạn sử dụng chức năng Filesystem Tools>>>Upload files to current diretory>>>Choose file>>>Upload.

3.Hướng dẫn tạo FTP user

Cũng tại mục Your Account>>>FTP Management>>>Create FTP account>>>Create FTP account>>> Điền các thông user ftp và mật khẩu >>>Create.
Image

4.Hướng dẫn tạo database MySQL

Tương tự như các công việc ở trên, cũng tại mục Your Account>>>MySQL Management>>>Create new Database .

Sau khi chọn Create new database>>> Bạn điền các thông số liên quan đến database mới như tên database và thông tin user quản trị datbase (vd: mbtestda_test) >>>Create.
Image

5.Hướng dẫn tạo Park domain và subdomain

5.1.Park domain

Để tạo park domain trên Direct Admin , bạn đăng nhập vào quản trị hosting và chú ý đến mục Advanced Features >>> Domain Pointers.
Image
Sau khi chọn Domain Pointers >>> Ở phần Source Domain, bạn điền domain cần parked đến domain chính của hosting (vd: matbao.vn)>>>Add.

5.2.Subdomain

Để tạo subdomain trên Direct Admin , bạn đăng nhập vào quản trị hosting và chú ý đến mục Your Account>>>Subdomain Management>>> Bạn điền subdomain vào mục Add Sub-Domain>>>Create.
Image

6.Hướng dẫn tạo tài khoản email trên Direct Admin

Để tạo một tài khoản email trên Direct Admin, bạn cần đăng nhập vào quản trị hosting và chú ý đến mục Email Management>>>E-mail accounts>>>Create mail account. Tiếp đến bạn điền các thông số liên quan đến user mail cần tạo và quy định dung lượng hộp mail với mục Email Quota (Meg) >>> Create.
Image

Ngoài ra, bạn cũng nên thường xuyên theo dõi các thông tin hỗ trợ tại trang : Helping you get the most out of DirectAdmin and your web site !.