Hướng dẫn cài đặt WordPress

Được sửa lúc Thứ Sáu, 29 Tháng Tư 2016 15:26 by Administrator — Categorized as: PHP, Windows Web Hosting

Hôm nay, chúng ta lấy ví dụ về việc cài đặt Wordpress trên server web-hosting sử dụng Plesk Panel :

1.Upload dữ liệu

Đăng nhập hệ thống quản trị Hosting của bạn thông qua trình duyệt Web. Trên giao diện Domain tìm mục File>>>Click File Manager>>>Upload source Wordpress vào thư mục httpdocs.
Image

2.Tạo database

Sau khi hoàn thành việc upload dữ liệu, để Wordpress hoạt động đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu nhất định vì vậy chúng ta phải tạo database / user database.
Image

3.Tiến hành cài đặt Wordpress trên host với dabatase vừa tạo

Mở file wp-config-sample.php điền vào các thông tin của database vừa tạo ở trên.
Image
Sau khi sửa nội dung đổi tên file thành wp-config.php
Image

4.Cài đặt Wordpress lên host

Trên trình duyệt web ta truy cập vào thư mục /wp-admin/install.php VD : matbao.net/wp-admin/install.php
Image
Ta tiến hành khai báo thông tin để cài đặt Wordpress>>>Click Cài đặt Wordpress