Welcome Guest, you are in: Login

Mắt Bão Wiki

MATBAO.NET


Tìm kiếm
»


Tạo và quản lý Database với Plesk

Được sửa lúc Thứ Sáu, 29 Tháng Tư 2016 15:24 by Administrator Categorized as Plesk, Windows Web Hosting
Bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chức năng tạo và quản lý database của Plesk Control Panel, bao gồm cả những thao tác Backup, Restore Database.

Thông tin chung

Khi nhận được thông tin quản trị Web Hosting, bạn sẽ tìm thấy liên kết vào Plesk. Thông thường, địa chỉ vào Plesk là http://ip-server:8787/ (bạn thay ip-server bằng IP của máy chủ được cung cấp). Tuy nhiên, nếu Domain của bạn đã được cấu hình sẵn, bạn có thể vào thông qua chính tên miền của Website là http://my-domain:8787/.

Truy cập vào chức năng quản lý Database của Plesk

Môi trường hosting Windows của chúng tôi đã và đang hỗ trợ 2 loại database:
 • Microsoft SQL Server : 2012
 • MySQL : version 5.x

Sau khi login thành công vào giao diện Plesk Panel, bạn tìm đến icon Websites & Domains / Databases để tạo hay loại bỏ database được sử dụng bởi các trang web của bạn.

Tạo Database

 • Click Add New Database.

 • Nhập Database name.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bảng chữ cái Latin : bao gồm chữ và số (có thể dài đến 64 ký tự) để đặt Database name.

 • Lựa chọn database type mà bạn muốn dùng: MySQL , Microsoft SQL Server.

 • Click OK.

 • Sau đó bạn thiết lập các thông tin quản trị database vừa tạo.

 • Click Add New Database User.

 • Nhập Database user namepassword sẽ được sử dụng để truy cập các nội dung của cơ sở dữ liệu.

 • Click OK.

Xóa Database

 • Chọn checkbox tương ứng với database mà bạn muốn .

Nếu checkbox này chuyển sang màu xám, điều này có nghĩa là database này được sử dụng bởi một ứng dụng web và bạn chỉ có thể thao tác sau khi xóa các ứng dụng tương ứng.

 • Nhấp vào Remove.

 • Xác nhận Remove the selected databases?.

 • Nhấn OK.

Cấu hình Database vào Website của bạn

Bạn nên kiểm tra các thông tin Database Server trước để khai báo chính xác connection trên website.
Image

Nếu cơ sở dữ liệu MSSQL bạn sẽ nhìn thấy MB2DXX\sql2008.

Thông thường các Database server cho 2 loại database này là :
 • MySQL : localhost hay IP-server
  VD :
  $hostname   = "localhost";
  
  $username = "databaseUser";
  $password = "databasePassword";
  $databasename = "databaseName";
 • MS-SQL : IP-server,1433
  VD :
  
  
  <add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=MB2D96\sql2008;Initial Catalog=TenDatabase;Persist Security Info=False;User ID=UserNameDatabase;Password=MatKhau" providerName="System.Data.SqlClient" />
  odbc_strConn = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MB2D118\SQL2008;Initial Catalog=TenDatabase;User Id=UserNameDatabase;Password=MatKhau"
  <add name="ConnectionString" connectionString="metadata=res://*/Models.ModelTHV.csdl|res://*/Models.ModelTHV.ssdl|res://*/Models.ModelTHV.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=112.78.2.94,1433;Initial Catalog=TenDatabase;MultipleActiveResultSets=true;User Id=UserNameDatabase;Password=MatKhau;" providerName="System.Data.EntityClient" />

  Tên Size
- Plesk-database-server.gif 27,80 KB

Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về Công ty Mắt Bão, một số bài viết được chúng tôi trích lục hoặc đăng lại sẽ có ghi tác quyền cụ thể.
Nội dung được cung cấp không ràng buộc trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như các tổn thất có thể xảy ra.
Nếu sử dụng lại nội dung ở website này, bạn phải ghi rõ nguồn wiki.matbao.net và liên kết đến trang nội dung cụ thể.