Welcome Guest, you are in: Login

Mắt Bão Wiki

MATBAO.NET


Tìm kiếm
»


Tên miền Việt Nam đã được phép chuyển nhượng?

Được sửa lúc Thứ Năm, 28 Tháng Tám 2014 14:30 by Administrator Categorized as Domain
Ngày 01/07/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2014/QĐ-TTg quy định về việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet.

Đính kèm tại đây là nguyên văn Quyết định 38/2014/QĐ-TTg.

Điều quan tâm nhiều nhất của đa phần Khách hàng vẫn là việc chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam không đấu giá.

Việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam được quy định tại:
 • Chương III, điều 33: Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.
 • Chương III, điều 35: Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.
 • Chương III, điều 36: Trách nhiệm của bên chuyển nhượng.
 • Chương III, điều 37: Trách nhiệm của bên nhận chuyển nhượng.

Ngoài các quy định tại Khoản 2, điều 49 của Luật Viễn Thông, một số tên miền sau không được phép chuyển nhượng:
 • Tên miền được ưu tiên bảo vệ.
 • Tên miền là tên gọi của các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội.
 • Tên miền liên quan đến lợi ích an ninh chủ quyền Quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
 • Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng.

Đồng thời cũng quy định việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam không đấu giá phải được thông qua Nhà đăng ký đang quản lý tên miền đó.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 01/09/2014.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Nhà Đăng ký Mắt Bão vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn từ Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) về việc thực hiện Quyết định này liên quan đến một số vấn đề sau:
 • Những biểu mẫu và hồ sơ thực hiện việc chuyển nhượng tên miền.
 • Căn cứ xác định việc nộp thuế chuyển nhượng.
 • Những bước xác minh tên miền đủ điều kiện chuyển nhượng.
 • Những bước cụ thể trong quy trình thực hiện việc chuyển nhượng giữa Nhà đăng ký và VNNIC.

Do vậy, Mắt Bão chưa đủ cơ sở hướng dẫn Khách hàng thực hiện việc chuyển nhượng tên miền Việt Nam được quy định theo Quyết định này.

Chúng tôi sẽ cập nhật sớm thông tin đến Khách hàng khi có được hướng dẫn cụ thể.
  Tên Size
- 38-2014-QĐ_TTg.pdf 752,14 KB

Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về Công ty Mắt Bão, một số bài viết được chúng tôi trích lục hoặc đăng lại sẽ có ghi tác quyền cụ thể.
Nội dung được cung cấp không ràng buộc trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như các tổn thất có thể xảy ra.
Nếu sử dụng lại nội dung ở website này, bạn phải ghi rõ nguồn wiki.matbao.net và liên kết đến trang nội dung cụ thể.