Welcome Guest, you are in: Login

Mắt Bão Wiki

MATBAO.NET


Tìm kiếm
»


Tìm hiểu về PHP v5.4

Được sửa lúc Thứ Tư, 31 Tháng Bảy 2013 11:57 by Administrator Categorized as Cloud Server, cPanel, Linux Server, Linux Web Hosting, PHP, Plesk, Windows Server, Windows Web Hosting
PHP v5.4 là phiên bản hoàn thiện các tính năng mới kể từ khi phiên bản PHP v5.3 ra đời, đây là một bước tiến quan trọng và hoàn hảo. Có thể nói PHP v5.4 là sự hoàn thiện phiên bản 5.3 và các tính năng mới sẽ được giữ lại trong phiên bản PHP v6 sau này (phiên bản được hỗ trợ đầy đủ Unicode).

Điểm đáng chú ý của PHP v5.4 là việc lược bỏ hẳn các hàm bị phản đối (E_DEPRECATED và E_USER_DEPRECATED). Kết quả cho thấy đã tận dụng triệt để runtime - tăng khoảng 20% tốc độ và giảm bộ nhớ khi sử dụng.

Những cải tiến và tính năng mới:

- Nâng cấp hiệu suất, memory footprint và vá trên 100 lỗi bảo mật.

- Sử dụng từ khóa $this trong các kết quả trả về. VD: return function() { return $this->value; };

- short_open_tag (< ?=) luôn được bật sẵn.

- Hỗ trợ multibyte đã được kích hoạt mặc định

- default_charset đã thay đổi từ ISO-8859 thành UTF-8, vì vậy các webmaster không cần thiết phải cài đặt thẻ HTML Meta hoặc gởi thêm các header để tương thích với UTF-8

- Không hỗ trợ Zend Optimizer. Các phiên bản mã hóa của PHP v5.4 cần được sử dụng với Zend Guard Loader.

Sau đây là danh sách các chỉ thị trong file php.ini đã được gỡ bỏ hoàn toàn với phiên bản PHP v5.4. Nếu sử dụng bất kỳ các chỉ thị INI này sẽ gây ra một lỗi E_DEPRECATED:

#define_syslog_variables

#register_globals

#register_long_arrays

#safe_mode

#magic_quotes_gpc

#magic_quotes_runtime

#magic_quotes_sybase

Chú thích bắt đầu bằng "#" không còn được sử dụng trong .INI files

Danh sách các hàm phản đối đã được gỡ bỏ:

Image

Tham khảo: php-5-4-is-here-what-you-must-know
  Tên Size
- PHP-Funtion-5-2.png 35,30 KB

Bản quyền nội dung, hình ảnh thuộc về Công ty Mắt Bão, một số bài viết được chúng tôi trích lục hoặc đăng lại sẽ có ghi tác quyền cụ thể.
Nội dung được cung cấp không ràng buộc trách nhiệm, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như các tổn thất có thể xảy ra.
Nếu sử dụng lại nội dung ở website này, bạn phải ghi rõ nguồn wiki.matbao.net và liên kết đến trang nội dung cụ thể.