Appearance WordPress là gì? Tổng quan về Dashboard

Mắt Bão 03/12/2021 8 phút đọc

 

Làm thế nào để quản lý tổng quan Dashboard? Các tính năng chi tiết Appearance (Giao diện) của WordPress là gì?

Tổng quan về Dashboard trên WordPress

Appearance WordPress là gì? Tổng quan về Dashboard
Appearance WordPress là gì? Tổng quan về Dashboard

Dashboard là gì?

Được dịch từ tiếng Anh, Dashboard hay (Bảng điều khiển) là giao diện cung cấp cái nhìn tổng quan về các chỉ số hiệu suất chính có liên quan đến một mục tiêu cụ thể hoặc quy trình kinh doanh. Trên WordPress, Dashboard là giao diện đầu tiên khi quản trị viên Website đăng nhập trên nền tảng WordPress

Dashboard tổng hợp tất cả các chức năng, tính năng cần thiết để tùy chỉnh Website, người dùng, dữ liệu,… Tuy nhiên, Dashboard cơ bản sẽ có 2 mục chính:

 • Home: Nơi theo dõi các tiến trình của WordPress, cũng như báo cáo chi tiết về các bài viết, bình luận,…
 • Update: Nơi cập nhật những Update mới nhất của theme, plugin, WordPress đang sử dụng.

Ngoài ra trên trang tổng quan Dashboard còn có:

Posts WordPress

Post WordPress là nơi đăng bài viết lên cũng như quản lý.

 • All Posts: Xem, chỉnh sửa, và quản lý tất cả các bài viết đang có trên website.
 • Add New: Đăng bài mới lên Website.
 • Categories: Quản lý các chuyên mục (categories) bài viết đang có.
 • Tags: Quản lý các thẻ (tags) bài viết đang có.

Tìm hiểu thêm:

Media WordPress

Media WordPress quản lý các file media đang có trên website.

 • Library: Thư viện media, nơi quản lý các tập tin đã upload lên.
 • Add New: Thêm mới một media.

Pages WordPress

Thường bị nhầm lẫn với Posts, nhưng Pages WordPress sẽ không có categories và tags. Các trang (page) này thường không phân bổ theo tags hay categories cụ thể tuy nhiên sẽ cho phép tùy chỉnh, thiết kế khi bạn sử dụng Page Builder.

 • All Pages: Xem và quản lý tất cả các pages hiện có.
 • Add New: Tạo một page mới.

Comments WordPress

Comments WordPress là khu vực bạn có thể quản lý, chỉnh sửa, xóa các bình luận (comments) ở Website.

Appearance WordPress là gì?

Appearance WordPress là quản lý và chỉnh sửa những thứ liên quan đến giao diện của Website.

Nếu đang dùng giao diện mặc định, bạn sẽ thấy các menu sau:

 • Themes WordPress: Nơi bạn quản lý, cài đặt và xóa các theme (giao diện) bạn đang có. Nó cũng tích hợp tính năng tìm theme có trong thư viện WordPress.
 • Customize (không phải theme nào cũng có): Chỗ này để bạn có thể thỏa thích tùy biến giao diện đang có như đổi màu sắc, màu chữ, thêm banner,….
 • Widgets: Nơi để bạn quản lý và sử dụng các widget được hỗ trợ, các widget bạn cứ hiểu như là một tính năng nhỏ và bạn có thể kéo nó vào sidebar (thanh bên cạnh nội dung) để sử dụng. Ví dụ như blog mình có widget Dành cho newbie, Mới đánh giá,….và chỗ hiển thị đó mình gọi là sidebar.
 • Menus: Nơi để bạn quản lý và chỉnh sửa menu hiện có trong theme, thanh menu là các thanh ngang ở trên giống blog mình đó.
 • Header (Không phải theme nào cũng có): Nơi để bạn thêm ảnh header cho theme.
 • Editor: Đây là phần khá quan trọng có thể bạn sẽ cần dùng nhiều, và cũng không nên sửa những gì ở đây nếu bạn không hiểu về nó. Đại loại là nơi để bạn can thiệp vào phần code của theme.

>>> Tìm hiểu chi tiết về Sidebar WordPress là gì

Plugins WordPress

Plugin WordPress như là một tính năng trong WordPress mà khi cài đặt bạn sẽ không có, muốn có bạn phải cài thêm plugin để sử dụng.

 • Installed Plugins: Nơi để bạn quản lý các plugin hiện có. Bạn có thể bật, tắt hoặc xóa nó ra khỏi website ở đây.
 • Add New: Nơi để bạn cài mới một plugin.
 • Editor: Cũng như Appearance là chỗ để bạn có thể can thiệp vào phần code của từng plugin. Không nên sửa nếu không hiểu về nó.

Users WordPress

Users WordPress cho phép bạn có thể tạo ra nhiều thành viên khác nhau và có thể phân quyền cho thành viên. Bạn có thể chỉ định họ chỉ được sửa bài, được viết bài và thậm chí là được làm Admin.

 • All Users: Quản lý các thành viên hiện có trong website.
 • Add New: Tạo thành viên mới, bạn có thể thiết lập cho khách tự đăng ký và mình cũng sẽ hướng dẫn sau.
 • Your Profile: Nơi bạn sửa thông tin cá nhân, đổi mật khẩu tài khoản của chính bạn.

Tools – Widgets

Tools WordPress là nơi bạn sử dụng các công cụ nhỏ của WordPress mà đôi khi một số plugin bạn cài vào nó nằm ở trong này.

 • Available Tools: Nơi bạn xem các công cụ mà bạn có thể được sử dụng trong hiện tại.
 • Import: Nhập nội dung từ website khác về trang WordPress của bạn.
 • Export: Xuất nội dung ra một file xml và có thể import nó lại khi cần hoặc import ở một website khác. Tuy ít dùng nhưng đây là một tính năng quan trọng cần biết.

Settings WordPress

Settings WordPress là tập hợp các công cụ liên quan đến việc cấu hình, thiết lập website WordPress.

 • General: Nơi để cấu hình chung của WordPress, bạn có thể thiết lập tên website, múi giờ và một số tính năng khác ở đây.
 • Writing: Nơi để bạn cài các thiết lập liên quan đến việc đăng bài lên website.
 • Reading: Nơi để bạn thiết lập các tính năng liên quan đến việc hiển thị, xem bài viết trên website với khách.
 • Discussion: Thiết lập các tùy chọn liên quan đến việc bình luận trên website.
 • Media: Thiết lập tùy chọn liên quan đến việc lưu trữ các file media trong thư viện Media.
 • Permalinks: Thiết lập dường dẫn tĩnh cho website, tức là bạn có thể đưa link bài viết của bạn từ dạng động sang cấu trúc dạng tĩnh, giống như mình đang sử dụng.

Hy vọng qua bài viết này độc giả đã có cái nhìn tổng quan hơn về Dashboard WordPress Hosting cũng như các tính năng cần thiết trên Appearance là gì? Chi tiết độc giả có thể nhấp vào từng mục để chuyển đến bài viết cụ thể hơn.


Bài viết liên quan