Tác giả: Huỳnh Nguyễn Trường Giang

Xin chào, tôi là thành viên của Team WordPress.

Kiểm tra các thông số liên quan đến tốc độ tải trang của website

1. Đường truyền:  Một trong các tiêu chí đầu tiên phải đề cập đến là tốc độ đường truyền của bạn. Đảm bảo rằng đường truyền của bạn ở mức tốt nhất, điều kiện lý tưởng đường truyền chuẩn đạt tốc độ download là 20 – 30 Mbps (tương đương 2.5MB/s – 3.75MB/s).  Để kiểm…

Tạo bản ghi bằng mẫu DNS có sẵn

Bước 4: Click vào nút Mẫu DNS có sẵn. Bước 5: Chọn mẫu bạn muốn tạo trong danh sách. Bước 6: Điền các giá trị vào các mẫu DNS. Bước 7: Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi mới từ Mẫu DNS đã chọn.

Hướng dẫn cấu hình tên miền về Email

Điều kiện bạn cần là gì? Tên miền của bạn phải được đăng ký tại Mắt Bão. Và sử dụng Name Server mặc định: ns1.matbao.com, ns2.matbao.com hoặc ns1.matbao.vn, ns2.matbao.vn. Khi thay đổi Name Server là bạn đã cấu hình/trỏ Tên miền của mình tới một nhà cung cấp khác. Nên những thay đổi trong cấu…

Hướng dẫn cấu hình tên miền về Hosting

Điều kiện bạn cần là gì? Tên miền của bạn phải được đăng ký tại Mắt Bão. Và sử dụng Name Server mặc định: ns1.matbao.com, ns2.matbao.com hoặc ns1.matbao.vn, ns2.matbao.vn. Khi thay đổi Name Server là bạn đã cấu hình/trỏ Tên miền của mình tới một nhà cung cấp khác. Nên những thay đổi trong cấu…

Tạo bản ghi có nhiều giá trị nhưng cùng Host Name

Bước 4: Click vào nút Tạo bản ghi. Bước 5: Chọn A, TXT, MX hoặc NS từ menu Loại. Bước 6: Chọn Thêm giá trị vào bản ghi này vào bản ghi này và nhập giá trị cần thêm. Bước 7: Chọn Thêm bản ghi để lưu bản ghi mới của bạn.

Bản ghi CAA

CAA (Certification Authority Authorization) là bản ghi DNS cho phép bạn chỉ định cụ thể một hoặc nhiều nhà cấp phát SSL (CA) được cấp chứng chỉ cho tên miền của bạn nhằm tăng cường thêm tính an toàn bảo mật. Trước khi cấp chứng chỉ SSL, CA sẽ kiểm tra tên miền của bạn…

Bản ghi SRV

(Service record) là một đặc điểm kỹ thuật của dữ liệu trong DNS được sử dụng để xác định vị trí các dịch vụ đặc biệt trong 1 Tên miền. Ví dụ: Tên máy chủ và số cổng của các máy chủ cho các dịch vụ được chỉ định. Nó được định nghĩa trong RFC…

Bản ghi URL Frame hoặc URL Redirect

Bản ghi URL Redirect cho phép bạn chuyển tiếp khách truy cập tên miền của mình đến bất kỳ URL nào bạn chọn (đến một tên miền mới hoặc một trang web khác). Bản ghi URL Frame cũng tương tự như URL Redirect, ngoại trừ việc thay vì chuyển hướng khách hàng đến trang web…

Bản ghi TXT

(text) được dùng với mục đích cung cấp khả năng kết nối với văn bản tuỳ ý với tên khác hoặc máy chủ, ví dụ như thông tin có khả năng đọc được cũng như hiểu được con người về máy chủ, mạng, trung tâm dữ liệu hoặc thông tin kế toán khác. Tạo một…

Bản ghi MX

(Mail Exchange Record) là một phần của DNS dùng để xác định máy chủ mail cho một Tên miền. Nó có ảnh hưởng đến các tin nhắn phản hồi lại khi bạn sử dụng email theo Tên miền riêng. Vì máy chủ thư khác muốn liên lạc lại với email server của bạn thì nó…