Tác giả: Huỳnh Nguyễn Trường Giang

Xin chào, tôi là thành viên của Team WordPress.

Xác minh quyền sở hữu tên miền với Google Search Console

Xác minh là gì? Xác minh là quá trình chứng minh rằng bạn là chủ sở hữu của một sản phẩm (Website, App,…). điều này là bất buộc nếu bạn đang sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Google, việc xác minh chủ thể giúp bạn có quyền truy cập vào dữ liệu dịch…

Phân biệt các loại WordPress.com và WordPress.Org

Thông qua công cụ tìm kiếm Google, kết quả của cụm từ WordPress sẽ cho ra hai website WordPress.Com và WordPress.Org. Vậy 2 website này có khác gì nhau, chúng ta cùng so sánh ở bên dưới nhé! WordPress.Com là gì? WordPress.Com là địa chỉ website của dịch vụ tạo blog miễn phí trên nền…