Author: Nguyễn Công Thành

Xin chào! Mình là là thành viên của Team Microsoft 365.

Giới thiệu về trang quản trị Microsoft 365

1. Giới thiệu về trang quản trị Microsoft 365Khi dịch vụ của bạn được đăng ký hoàn tất, bạn sẽ được Mắt Bão cung cấp tài khoản quản trị với quyền quản trị theo định dạng sau:– Đường dẫn đăng nhập: https://admin.microsoft.com/– Tên đăng nhập: admin@xxx.onmicrosoft.com (trong đó, xxx là chuỗi ký tự gần giống với…