Chữ ký số

TỔNG HỢP BÀI VIẾT HƯỚNG DẪN CHỮ KÝ SỐ MATBAO-CA

STT BÀI VIẾT 1 HƯỚNG DẪN CÀI CHỮ KÝ SỐ MATBAO-CA 2 HƯỚNG DẪN GEN TOKEN MATBAO-CA 3 HƯỚNG DẪN KÝ SỐ TRÊN WORD, EXCEL, PDF 6 HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN CHỮ KÝ SỐ MỚI TRÊN TRANG BẢO HIỂM XÃ HỘI 7 HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN…

NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CÀI ĐẶT CHỮ KÝ TOKEN KHÔNG THÀNH CÔNG

Mắt Bão khuyến nghị, trước khi cài đặt chữ ký token bạn vui lòng tắt hết tất cả các ứng dụng, chỉ mở duy nhất trình duyệt Chrome. Khi nhấn Tải lại trong trang quản lý Hóa đơn nhưng token vẫn không hiển thị để Lưu chữ ký số, thông thường là do các nguyên nhân sau:…

CACHE VÀ NONCAHE CHỨNG THƯ SỐ TOKEN

Hệ thống chứng thư số MATBAO-CA hỗ trợ 2 chế độ Cache và NonCache PIN (Cho phép hoặc không cho phép nhớ mã PIN). Trường hợp nhớ mã PIN (Cache), sử dụng Token để ký tài liệu hoặc hóa đơn nhiều lần thì chỉ cần phải nhập mã PIN lần đầu, lần sau bạn chỉ…

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG BÊN MỜI THẦU TRÊN TRANG MUA SẮM CÔNG

Để có thể sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bạn cần đăng ký người dùng bên Mời Thầu như những bước sau: 1. Đăng ký thông tin bên người mời thầu: Bước 1: Bạn truy cập vào trang Mua sắm công http://muasamcong.mpi.gov.vn/ Bước 2: Bạn nhấn Đăng ký, chọn Bên Mời thầu (BMT): Bước 3: Bạn…

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRANG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Bước 1: Bạn truy cập vào trang web http://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/. Nhấn chọn mục Đăng ký. Bạn nhấn chọn mục Tài liệu & Ứng dụng để cài đặt 1 số phần mềm hỗ trợ. Chọn mục Tải ứng dụng, thực hiện Tải ứng dụng nền cho ký số và Cài đặt Extension ký số. Nhấn Finish Bạn thực hiện Cài đặt Extension ký số. Sau khi thực hiện cài đặt…

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN CHỮ KÝ SỐ MỚI TRÊN TRANG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Khi nộp hồ sơ phần mềm sẽ có thông báo “Thông tin chứng thư số hiện tại không đúng với thông tin chữ ký số đã đăng ký” có thể lúc đó chữ ký số của bạn vừa được gia hạn hoặc thay đổi thông tin so với chứng thư số lúc bạn thực hiện…

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT CHỮ KÝ SỐ TRÊN TRANG THUẾ ĐIỆN TỬ

Bước 1: Bạn truy cập vào website: https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Internet Explorer phiên bản 9, hoặc trình duyệt Chrome. Bước 2: Chọn Doanh nghiệp, sau đó chọn tiếp Đăng nhập. Bước 3: Đăng nhập tài khoản quản lý (tên đăng nhập có dạng: MST-ql). Bước 4: Để cập nhật, thay đổi thông tin Bạn đăng nhập vào hệ thống sau đó…

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM KÝ SỐ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ MIFI

Bước 1: Cắm USB vào máy tính Bước 2: Vào File Explorer -> My computer -> CD Driver D:….tìm file autorun –> install. Nếu bạn sử dụng USB Token của các đơn vị khác thì icon hiển thị sẽ khác nhau. Bước 3: Màn hình cài đặt sẽ hiển thị, chọn Install và làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu…

HƯỚNG DẪN KÝ SỐ TRÊN WORD, EXCEL, PDF

I. Ký trên word. Lưu ý: Hỗ trợ ký số trên Microsoft Word từ phiên bản 2013 trở lên. (Khuyến nghị dùng Microsoft office từ phiên bản 2016). Có 2 dạng ký trên văn bản Word: Ký có xác định vị trí và ký không xác định vị trí. Để ký điện tử trên file Word…

ĐĂNG KÝ/CẬP NHẬT CÀI ĐẶT CHỮ KÝ SỐ TRÊN HỆ THỐNG HẢI QUAN

A. Đăng ký/Cập nhật Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số: Cài Java: Download và cài JAVA. Chú ý chức năng này chỉ chạy trình duyệt IE => Có thể sử dụng Chrome nếu có IE Tab Các yêu cầu và lưu ý: – Yêu cầu cài đặt Java theo phiên bản 64bit hoặc 32 bit…

  • 1
  • 2