Cloud server Linux

Hướng dẫn thay đổi các thông số PHP trên VestaCP

Để điều chỉnh thông số php.ini trong VestaCP. bạn cần đăng nhập vào VestaCP với quyền admin Tại trang quản trị chọn tab SERVER, tại dòng httpd chọn CONFIGUREChọn CONFIGURE PHP.INITại đây bạn có thể điều chỉnh những thông số cơ bản như post_max_size upload_max_filesize memory_limitĐể điều chỉnh một số thông số khác bạn chọn…

Hướng dẫn cài đặt PHP Selector trên VestaCP

Để cài đặt php-selector sử dụng nhiều phiên bản PHP cho VestaCP. bạn cần đăng nhập vào server với quyền root Thực hiện lệnh sau: # yum install git # cd /tmp/ # git clone https://github.com/Skamasle/sk-php-selector.git # cd sk-php-selector # chmod +x sk-php-selector2.sh # bash sk-php-selector2.sh php55 php56 php70 php71 php72 Quá trình cài đặt…

Một số câu lệnh xử lý lỗi trên Kloxo

Các thông cài đặt trong kloxo (phiên bản PHP, MySQL, mail….) sh /script/sysinfo Restart lại tất cả service của kloxo sh /script/restart-services sh /script/restart-all Restart lại Service httpd hoặc nginx , control kloxo /etc/init.d/named restart /etc/init.d/httpd restart /etc/init.d/nginx restart /etc/init.d/php-fpm restart /etc/init.d/mysqld restart /etc/init.d/kloxo restart Sửa các lỗi của web, php, dns, mail.. sh /script/fixweb…

Hướng dẫn sử dụng SSH Key để kết nối đến Linux Server

Mở đầu Một trong các phương thức đăng nhập vào Cloud Server khá an toàn đó là việc sử dụng SSH Key để thay thế cho mật khẩu. Mặc định mỗi VPS bạn sẽ đăng nhập vào bằng username root và mật khẩu root mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn lúc thuê Cloud…

Hướng dẫn sử dụng phần mềm PuTTY để SSH vào máy chủ Cloud Server

PuTTY là gì ? PuTTY được hiểu là phần mềm sử dụng để điều khiển server thông qua mạng internet, Nó hỗ trợ nhiều giao thức mạng, bao gồm SCP, SSH, Telnet, rlogin… PuTTY ban đầu được viết dành riêng cho hệ điều hành Windows, nhưng hiện nay nó đã được viết cho nhiều hệ…

Hướng dẫn kết nối đến Linux thông qua VNC trên vCenter

VNCTrong trường hợp kết nối SSH đến server gặp sự cố bởi một số nguyên nhân như + Dịch vụ SSH trên server không hoạt động + Lỗi Card Mạng + Bị chặn bởi Firewall trên server + Quên port SSH kết nối (Port SSH đã được bạn tùy chỉnh) Bạn có thể sử dụng…

Cấu hình Passive Mode FTP trên máy chủ với CSF Firewall

Passive FTP (đôi khi gọi là PASV FTP) là một hình thức an toàn cho việc chuyển giao dữ liệu được thiết lập bởi các chương trình chuyển file ( FTP tool ). Ở chế độ này người dùng sẽ được bảo vệ bởi Firewall kể từ khi FTP clients tạo kết nối. Nếu bạn…

Cấu hình Mod Security và CSF Firewall không chặn Googlebots

Mod Security và CSF Firewall là hai cỗ máy khổng lồ có khả năng phòng các cuộc tấn công Website một cách hiệu quả và đảm bảo an toàn nhất. Đối với mỗi một bộ máy lại có những điểm đặc trưng và lợi thế khác nhau. Như đối với CSF (ConfigServer Security & Firewall)…

Cấu hình Allow remote MySQL

Để cấu hình cho phép truy cập remote MySQL trên linux bạn cần thực hiện các bước sau: Ø Bước 1: Truy cập ssh vào server (nếu bạn không ở datacenter). Ø Bước 2: Chỉnh sửa lại file my.cnf bằng lệnh #vi hoặc #vim – Đường dẫn file my.cnf đối với một số hệ điều…

Cấm PING trong Linux

Chào các bạn, Như chúng ta đã biết, để ngăn chặn ping response chúng ta có thể thực hiện cấu hình bằng iptables. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể vô hiệu hóa ping response bằng câu lệnh rất đơn giản như sau: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all Ngược lại, nếu bạn muốn kích hoạt lại…