Cloud server Linux

Cài đặt Apache2 – MySQL – PHP cho CentOS 7

1.Cài đặt Apache2 Apache2 thường sẽ có sẵn trên CentOS 7 # yum -y install httpd Bây giờ cấu hình cho Apache2 khởi động cùng hệ thống # systemctl start httpd.service # systemctl enable httpd.service Trên CentOS 7 sử dụng Firewall-cmd nên tôi sẽ tùy chỉnh cho phép truy cập từ bên ngoài đến port…

Cách thay đổi mật khẩu Admin của Kloxo

Có hai cách để cài đặt lại mật khẩu (reset password) của Kloxo như sau: 1. /script/resetpassword master [password moi] 2. cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/ /usr/bin/lphp.exe ../bin/common/resetpassword.php master [password moi]

Cách cài đặt extension PHP cho Cloud Server

Như bạn đã biết, Server Riêng cũng như VPS là một phân vùng riêng độc lập mà mỗi khách hàng có thể tùy ý chỉnh sửa cấu hình, cài đặt ứng dụng và triển khai theo ý muốn. Và khi các bạn cần cài đặt extension PHP, hãy lưu tâm các thông tin sau đây….

Kiểm tra ứng dụng chiếm RAM trên server Linux ?

Thật sự thì có nhiều cách để xem tiến trình nào sử dụng lượng Ram như thế nào, đơn giản nhất vẫn là top, ps, hoặc script bash shell, python. ps command           top -n 1 hoặc top -c -> Shift + m           ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n Bash shell dựa trên…

Hướng dẫn thay đổi Time zone, Date trong linux

Có một số bạn trong quá trình cài đặt máy chủ có thể thiết lập sai time zone hoặc muốn đổi time zone theo ý mong muốn.Với bài viết này chúng tôi hy vọng giúp các bạn có thể thực hiện theo nhu cầu của mình với các bước sau: Cách 1 Bước 1: Truy…

Hướng dẫn tạo CSR cho Postfix trên Linux

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR. Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL…

Hướng dẫn tạo CSR cho Apache/Nginx trên Linux

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR. Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL…

Khắc phục lỗi “Unable to read the license file” trên DirectAdmin

Trong quá trình cài đặt DirectAdmin, bạn có thể gặp phải lỗi: Unable to read the license fileVậy mình giải quyết nó như thế nào? Bạn get lại file license từ directadmin, trong dòng lệnh dưới: xxxx là license ID, yyyy la customer ID #wget –no-check-certificate “https://www.directadmin.com/cgi-bin/licenseupdate?lid=xxxx&uid=yyyy” -O /usr/local/directadmin/conf/license.key /usr/local/directadmin/conf/license.key saved Khởi động lại DirectAdmin…