Cloud server Linux

Cấu hình Allow remote MySQL

Để cấu hình cho phép truy cập remote MySQL trên linux bạn cần thực hiện các bước sau: Ø Bước 1: Truy cập ssh vào server (nếu bạn không ở datacenter). Ø Bước 2: Chỉnh sửa lại file my.cnf bằng lệnh #vi hoặc #vim – Đường dẫn file my.cnf đối với một số hệ điều…

Cấm PING trong Linux

Chào các bạn, Như chúng ta đã biết, để ngăn chặn ping response chúng ta có thể thực hiện cấu hình bằng iptables. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể vô hiệu hóa ping response bằng câu lệnh rất đơn giản như sau: echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all Ngược lại, nếu bạn muốn kích hoạt lại…

Cài DirectAdmin gặp lỗi: Unable to read the license file

Trong quá trình cài đặt DirectAdmin, bạn có thể gặp phải lỗi: Unable to read the license file Vậy mình giải quyết nó như thế nào? bạn get lại file license từ directadmin, trong dòng lệnh dưới: xxxx là license ID, yyyy la customer ID #wget –no-check-certificate “https://www.directadmin.com/cgi-bin/licenseupdate?lid=xxxx&uid=yyyy” -O /usr/local/directadmin/conf/license.key /usr/local/directadmin/conf/license.key saved Khởi động lại…

Cài đặt Zend Optimizer trên Linux

1.Cài đặt Zend Optimizer trên Linux-distributions Zend Optimizer là một ứng dụng cho phép PHP để chạy các scripts được mã hóa bởi Zend Encoder và Zend SafeGuard Suite. Phần mềm này không được hỗ trợ sẵn trên các hệ điều hành phổ biến, chẳng hạn như CentOS và Debian Linux. Với bài viết sau…

Cài đặt Apache2 – MySQL – PHP cho CentOS 7

1.Cài đặt Apache2 Apache2 thường sẽ có sẵn trên CentOS 7 # yum -y install httpd Bây giờ cấu hình cho Apache2 khởi động cùng hệ thống # systemctl start httpd.service # systemctl enable httpd.service Trên CentOS 7 sử dụng Firewall-cmd nên tôi sẽ tùy chỉnh cho phép truy cập từ bên ngoài đến port…

Cài đặt LMD (Linux Malware Detect) ClamAV để scan malware trên Linux

Linux Malware Detect (MalDet hoặc LMD) cùng với ClamAV (Antivirus Engine) là bộ đôi công cụ rất hữu hiệu để quét các loại malware (virus, spyware và adware) khỏi Server. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt trên CentOS 7/6. 1. Cài đặt Linux Malware Detect trên CentOS…

Cách thay đổi mật khẩu Admin của Kloxo

Có hai cách để cài đặt lại mật khẩu (reset password) của Kloxo như sau: 1. /script/resetpassword master [password moi] 2. cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/ /usr/bin/lphp.exe ../bin/common/resetpassword.php master [password moi]

Cách cài đặt extension PHP cho Cloud Server

Như bạn đã biết, Server Riêng cũng như VPS là một phân vùng riêng độc lập mà mỗi khách hàng có thể tùy ý chỉnh sửa cấu hình, cài đặt ứng dụng và triển khai theo ý muốn. Và khi các bạn cần cài đặt extension PHP, hãy lưu tâm các thông tin sau đây….

Kiểm tra ứng dụng chiếm RAM trên server Linux ?

Thật sự thì có nhiều cách để xem tiến trình nào sử dụng lượng Ram như thế nào, đơn giản nhất vẫn là top, ps, hoặc script bash shell, python. ps command           top -n 1 hoặc top -c -> Shift + m           ps -e -orss=,args= | sort -b -k1,1n Bash shell dựa trên…