Cloud server Windows

Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên server Windows

Đầu tiên các bạn đều phải stop Mysql service ( Administrative Tools >>> Services ) Phương pháp 1 (skip grant tables) Mở Command Prompt (cmd) và tìm đến thư mục bin nơi cài đặt MySQL VD:C:/Program Files/Mysql/bin Chạy lệnh mysqld.exe -u root –skip-grant-tables Tương tự như trên, bạn tiếp tục mở command prompt mới và…

Hướng dẫn enable giao diện Tiếng Việt trên Plesk Panel

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ ở giao diện người dùng dành cho plesk. Bước 1: Đăng nhập vào Plesk Panel http://:you-ip:8880 hoặc https://your-ip:8443 bằng User Admin để được quyền cao nhất.   Bước 2: Chọn phần Tool & Settings >> Languages.   Bước 3: Chọn ngôn ngữ Vietnamese >>> Enable >>> Make Default…

Cách theo dõi và phân tích tiến trình (process) đang hoạt động trên máy chủ Windows.

Là quản trị viên hệ thống chắc hẳn rằng việc theo dõi hoạt động của máy chủ không phải là công việc xa lạ gì đối với chúng ta. Việc phân tích tiến trình (process) đang hoạt động (lắng nghe) trên Port nào của server không kém phần quan trọng trong việc duy trì tính…