Dành cho quản trị viên

Hướng dẫn sử dụng Công cụ quản lý Email Hybrid

Sau khi đăng nhập vào trang quản trị dịch vụ Email Hybird, bạn có thể tham khảo một số chức năng trong trang quản trị ở hướng dẫn bên dưới. Nếu bạn chưa biết cách đăng nhập trang quản trị dịch vụ Email Hybrid, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây. Khởi tạo…

Hướng dẫn truy cập quản trị dịch vụ Email Hybrid

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập vào trang id.matbao.net để đăng nhập tự động vào Control Panel (Công cụ quản trị) của dịch vụ Email Hybrid mà không cần đến mật khẩu. Sau đây là truy cập vào Control Panel của dịch vụ Email Hybrid: Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản trang id.matbao.net Bước 2: Tại trang chủ,…