Dành cho quản trị viên

Hướng dẫn truy cập quản trị dịch vụ Email BOD

Bạn hoàn toàn có thể đăng nhập vào trang id.matbao.net để tự đổi mật khẩu hoặc đăng nhập tự động vào Control Panel (Công cụ quản trị) của dịch vụ Email BOD mà không cần đến mật khẩu. Sau đây là cách đổi mật khẩu email trên máy tính hoặc bạn có thể truy cập vào Control Panel của dịch vụ…