Email 4B v3

Hướng dẫn cài email vào thiết bị di động – Email Pro v3

Hướng dẫn cho người dùng hệ điều hành iOS (Iphone hoặc Ipad) Bước 1: Bạn vào Settings Bước 2: Bạn chọn Tài khoản và Mật Khẩu (Passwords & Accounts) Bước 3: Bạn chọn Thêm tài khoản (Add Account)  Bước 4: Bạn chọn Khác (Other) Bước 5: Bạn chọn Thêm tài khoản mail (Add Mail Account)…

Hướng dẫn sử dụng chức năng Attach A Resources trên dịch vụ Email 4B v3

Attach A Resources là gì ? Đối với giao diện SmarterMail của dịch vụ Email 4B v3 , ngoài cung cấp một giao diện mail ổn định , dễ sử dụng thì còn có hỗ trợ người sử dụng các công cụ tốt nhất trong việc sử dụng mail và công cụ Share Resources –…

Hướng dẫn sử dụng chức năng Notes cho gói dịch vụ Email 4B v3

Notes được sử dụng như công cụ ghi chú trực tuyến, sử dụng Notes để ghi lại những câu hỏi, ý tưởng, lời nhắc hoặc bất cứ điều gì mà bạn muốn ghi chú lại. Để sử dụng được chức năng Notes, bạn hãy thực hiện các bước như sau : Bước 1 : Truy…

Hướng dẫn sử dụng chức năng Calendar cho gói dịch vụ Email 4B v3

Chức năng Calendar (Lịch) sẽ loại bỏ gánh nặng trong việc sắp xếp lịch biểu của bạn và có thể truy cập đơn giản bằng cách sử dụng trình duyệt web  trên mọi máy tính, thiết bị di động. Tạo Calendar Bước 1 : Có 2 cách để bạn tạo một cuộc họp mới, đầu…

Hướng dẫn sử dụng chức năng Tasks cho gói dịch vụ Email 4B v3

Tasks được thiết kế để giúp bạn có thể theo dõi những công việc cần làm. Từ danh sách mua sắm đến các nhiệm vụ dài hạn, bạn có thể tạo ra danh sách các nhiệm vụ đề ra, cập nhật trạng thái, tỷ lệ hoàn thành và thậm chí là độ ưu tiên. Chúng…