Email Pro v3

Hướng dẫn sử dụng tính năng Address Importer – Email Pro v3

Giới thiệu Adress Importer có thể được sử dụng để tạo nhiều địa chỉ email hoặc chuyển tiếp trong tài khoản của bạn. Ví dụ: bạn có 100 nhân viên trong văn phòng của mình và bạn muốn mỗi nhân viên có một địa chỉ email, sau đó nếu bạn có một danh sách địa…

Hướng dẫn sử dụng tính năng Autoresponders – Email Pro v3

Giới thiệu Autoresponder là tính năng trả lời tự động khi có địa chỉ mail từ bên ngoài gửi mail cho bạn. Bạn có thể thêm hoặc sửa đổi Autoresponders cho tài khoản email của mình thông qua giao diện cPanel. Bạn có thể định cấu hình email để gửi trả lời tự động cho…

Hướng dẫn sử dụng tính năng Email Deliverability – Email Pro v3

Cơ chế xác thực của 2 máy chủ mail khi gửi và nhận mail. Như bạn có thể biết, nếu dịch vụ Mail không được xác thực, bạn có thể phải đối mặt với các vấn đề sau:– Email bạn gửi được gửi đến thư mục Junk/Spam– Email bạn gửi bị trả lại với lỗi…

Hướng dẫn sử dụng tính năng Password & Security – Email Pro v3

Tính năng Password & Security là gì? Đây là tính năng hỗ trợ thay đổi mật khẩu đăng nhập user quản trị hoặc mật khẩu địa chỉ email. Giúp ta có thể chủ động thay đổi mật khẩu theo ý muốn nhưng vẫn đảm bảo được độ khó ràng buộc dành cho mật khẩu. Các…

Hướng dẫn sử dụng tính năng Global Email Filters và Email Filters – Email Pro v3

Global Email Filters Giới thiệu Ngày nay trên Internet, các loại email quảng cáo, spam, giả mạo thông tin ngày càng tinh vi, vượt qua được bộ lọc email Spam Filters. Tính năng Global Email Filters sẽ giúp bạn chặn các email này, không cho phép gửi vào những lần tiếp theo. Khi sử dụng…

Hướng dẫn sử dụng tính năng Archive trên dịch vụ Email Pro v3

Chức năng Archive cho phép bạn lưu các tin nhắn danh sách gửi đến, gửi đi và gửi thư trong một khoảng thời gian xác định. Hệ thống lưu trữ các thư trong thư mục của tài khoản _archive@domain.ltd. Mỗi ngày, hệ thống tạo ra một thư mục mới với định dạng archivetype.YYYY-MM-DD có chứa…

Hướng dẫn sử dụng tính năng Two-Factor Authentication trên Email Pro v3

Xác thực hai yếu tố (2FA) là một biện pháp bảo mật đòi hỏi hai hình thức nhận dạng. Sau khi nhập mật khẩu, bạn phải nhập mã bảo mật. Một ứng dụng trên điện thoại thông minh của bạn cung cấp mã này. Không có điện thoại thông minh của bạn, bạn không thể…