Email Pro v3

Security Advanced Protection – SAP là gì?

Security Advanced Protection (SAP) là hệ thống bảo vệ dịch vụ email giúp tổ chức của bạn thiết lập bảo mật, chống spam, phần mềm độc hại và bao gồm các tính năng để bảo vệ tổ chức của bạn khỏi vi phạm chính sách gửi thư. SAP có thể đơn giản hóa việc quản…

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Chuyển Tiếp

Email chuyển tiếp là gì? Email chuyển tiếp sẽ giúp bạn sử dụng email theo tên miền riêng mà không cần phải đăng ký bất kì một gói dịch vụ Email Doanh Nghiệp nào nhưng bạn sẽ nhận mail và làm việc trên những trình soạn thảo mail quen thuộc như Gmail, Yahoo, Hotmail,… Bạn…

Mẹo tránh tải lại dữ liệu khi sử dụng giao thức POP3 trên Outlook sau khi chuyển máy chủ mail

Khi bạn sử dụng phần mềm Outlook cấu hình với giao thức POP3, chức năng chủ yếu của giao thức này là lưu trữ dữ liệu email tại thư mục Inbox về máy tính của người dùng và tùy chọn cho phép lưu lại bản sao lưu email trên webmail (tức máy chủ email). Tuy…