Hướng dẫn xử lý lỗi

Hướng dẫn xử lý lỗi “501 Too many syntax or protocols errors” trên phần mềm Outlook

Microsoft Outlook là phần mềm không còn xa lạ với người dùng Email. Phần mềm của nhà cung cấp Microsoft hỗ trợ bạn soạn thảo, quản lý hộp thư của mình một cách dễ dàng và thuận tiện. Khi gửi email có nhưng lỗi trả về 501 Too many syntax or protocols errors đồng nghĩa với địa…

Cập nhật mật khẩu mới Email trên Outlook

Sau khi đổi mật khẩu địa chỉ email trên Cpanel, các bạn bắt buộc phải cập nhật mật khẩu mới trên Outlook. Nếu không các bạn sẽ không thể gửi và nhận email trên Outlook. Để có thể cập nhật password email trên outlook các bạn làm theo hướng dẫn như sau: Bước 1: Vào Control…

Hướng dẫn xử lý lỗi phần mềm Microsoft Outlook không phản hồi – Not responding

Not responding – một thông báo phần mềm Microsoft Outlook không còn mấy xa lạ với người dùng email. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến phần mềm bị treo và không còn hoạt động. Khi gặp thông báo lỗi, bạn cần tiến hành tắt thông báo cũng như phần mềm Microsoft Outlook, sau đó…

Hướng dẫn xử lý lỗi “505 authentication required” trên phần mềm Outlook

Microsoft Outlook là phần mềm không còn xa lạ với người dùng Email. Phần mềm của nhà cung cấp Microsoft hỗ trợ bạn soạn thảo, quản lý hộp thư của mình một cách dễ dàng và thuận tiện. Khi gửi email có nhưng lỗi trả về 505 authentication required đồng nghĩa với việc bạn chưa…

Hướng dẫn xử lý lỗi gửi vượt giới hạn dung lượng

Trong quá trình sử dụng Email, không thể tránh việc gửi tổng dung lượng email gửi (bao gồm nội dung và các tệp tin đính kèm) vượt quá giới hạn cho phép nhận của máy chủ nhận người nhận, dẫn đến có lỗi trả về. Sau đây là mã lỗi thường gặp: SMTP error from…

Hướng dẫn xử lý lỗi gửi đến địa chỉ Email không tồn tại

Trong quá trình sử dụng Email, không thể tránh việc gửi email đến địa chỉ không tồn tại dẫn đến có lỗi trả về. Sau đây là các mã lỗi thường phản hồi khi gửi email đến địa không tồn tại, được in đậm để dễ dàng nhận biết: SMTP error from remote mail server…

Hướng dẫn khắc phục lỗi mail dung lượng thư gửi quá lớn

Khi bạn gửi mail tổng dung lượng lớn, thông thường đính kèm 1 hoặc nhiều tệp tin có kích thước quá lớn và bị báo lỗi trả về như sau : SMTP error from remote mail server after pipelined MAIL FROM:<XXX@domain> SIZE=14714496: 552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit HOẶC <user1@example.com>: host host.example.com said:552 Message size exceeds…

Hướng dẫn kiểm tra xử lý lá mail gửi đi có đính kèm file Winmail.dat trên Outlook

Microsoft Outlook là một ứng dụng email được sử dụng rộng rãi và trong một số trường hợp khi gửi mail đi thì lá mail của bạn sẽ có tệp đính kèm là Winmail.dat. Nguyên nhân phát sinh là do phần mềm Outlook thường sẽ lấy các lá mail được hoặc định dạng bằng Rich…

Những mã lỗi email thường gặp

Trong quá trình sử dụng email, không thể tránh việc gửi email không thành công vì 1 số lý do cụ thể. Khi không gửi thành công thường sẽ nhận được những email thông báo lỗi trả về, sau đây chúng tôi sẽ gửi đến bạn cách để nhận biết và diễn giải những thông…

Hướng dẫn xử lý lỗi “503 Valid RCPT command must precede DATA” trên phần mềm Outlook

Khi đã cấu hình địa chỉ mail vào phần mềm Outlook, sau khi soạn thảo lá thư và gửi đi Quý Khách nhận được một lá thư hệ thống trả về và thông báo như sau : – Nguyên nhân Quý Khách nhận được thông báo lỗi như trên là do Quý Khách chưa cấu…

  • 1
  • 2