SharePoint

Phân biệt giữa tab Files trong Chat và trong Teams trên Microsoft Teams

1. Tab Files trong Chat Các files được chia sẻ trong mục Chat được lưu trữ trên OneDrive cá nhân của người chia sẻ. Người chia sẻ có thể thiết lập quyền xem/sửa các files được chia sẻ trên OneDrive. Nếu files được chia sẻ trong một nhóm Chat, nếu người chia sẻ rời khỏi…

Tổ chức và kiểm soát dữ liệu trên Teams hiệu quả với SharePoint Online

1. SharePoint Online là gì? SharePoint Online  Một dịch vụ nền điện toán đám mây, được lưu trữ bởi Microsoft, dành cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Thay vì cài đặt và triển khai SharePoint Server tại chỗ, bất kỳ doanh nghiệp nào có thể đăng ký vào một gói Microsoft 365 hoặc…