Tổng quan

Quản lý lịch họp Online/Offline hiệu quả

Các cuộc họp là một yếu tố không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp hay tổ chức. Hiện nay có 2 hình thức họp cơ bản là họp offline và họp online (trực tuyến). Để hiểu rõ hơn 2 hình thức họp này và làm sao quản lý một cuộc họp có hiệu quả. Bài…

Triển Khai Ban Đầu – Tạo tài khoản trên Office 365

1.Tạo từng tài khoản Bước 1: Đăng nhập vào trang https://admin.microsoft.com/ Bước 2: Vào mục người dùng vào mục Người dùng hiện hoạt nhấn vào thêm người dùng Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản nhấn vào tiếp tục Bước 4: Gán giấy phép cho tài khoản mới hoặc không nhấn vào tiếp tục Bước 5: Cài đặt tùy…

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu người dùng Office 365 (Reset Password)

Truy cập vào tài khoản quản trị dịch vụ Office 365 tại đường dẫn https://admin.microsoft.com Bước 1: Chọn tài khoản Vào mục Người dùng => Người dùng hiện hoạt => Chọn tài khoản cần đặt lại mật khẩu => Chọn Đặt lại mật khẩu.  Hoặc nhấn vào biểu tượng kế bên Tên hiện thị của người…

Triển khai ban đầu – Thêm tên miền vào dịch vụ Office 365

Nếu chưa có tên miền, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua bước này và sử dụng tên miền mặc định của dịch vụ là @<tenant>.onimcrosoft.com (Ví dụ: user@matbaocom.onimcrosoft.com) Để thêm và sử dụng tên miền của mình vào dịch vụ office 365: Bước 1: Đăng Nhập với tài khoản quản trị vào trang https://admin.microsoft.com/…

Xây dựng mô hình doanh nghiệp hoạt động kỷ nguyên 4.0 – Ứng dụng giải pháp Microsoft Teams

Xây dựng mô hình doanh nghiệp hoạt động kỷ nguyên 4.0 Mô hình hoạt động doanh nghiệp truyền thống, chúng ta vẫn tổ chức việc trao đổi và hợp tác giữa các phòng ban hay giữa các nhóm với nhau trực tiếp tại văn phòng làm việc. Điều này có lẽ là một trở ngại…

Thiết đặt Chính sách hết hạn mật khẩu

Chính sách hết hạn mật áp dụng cho tất cả mọi người trong tổ chức của bạn. Bạn có thể thiết đặt số ngày trước khi mật khẩu của người dùng hết hạn (Từ 14 đến 730 ngày) và số ngày trước khi họ được thông báo về việc hết hạn mật khẩu sắp xảy…

Phân biệt giữa tab Files trong Chat và trong Teams trên Microsoft Teams

1. Tab Files trong Chat Các files được chia sẻ trong mục Chat được lưu trữ trên OneDrive cá nhân của người chia sẻ. Người chia sẻ có thể thiết lập quyền xem/sửa các files được chia sẻ trên OneDrive. Nếu files được chia sẻ trong một nhóm Chat, nếu người chia sẻ rời khỏi…

Hướng dẫn triển khai ban đầu Office 365

Office 365 (Microsoft 365) là một số gói thuê bao của Microsoft Office thiết lập bằng công nghệ điện toán đám mây. Office 365 cung cấp các dịch vụ tiện ích dựa trên nền tảng của Microsft Office. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Office 365 qua bài viết Office 365 là gì? Để bắt…