Tổng quan

Thiết đặt Chính sách hết hạn mật khẩu

Chính sách hết hạn mật áp dụng cho tất cả mọi người trong tổ chức của bạn. Bạn có thể thiết đặt số ngày trước khi mật khẩu của người dùng hết hạn (Từ 14 đến 730 ngày) và số ngày trước khi họ được thông báo về việc hết hạn mật khẩu sắp xảy…

Hướng dẫn triển khai ban đầu Office 365

1. Thêm tên miền vào dịch vụ Microsoft 365Đăng Nhập với tài khoản quản trị vào trang https://admin.microsoft.com/ Từ trang quản trị Nhấn vào hiển thị tất cả Nhấn vào mục thiết đặt vào miền nhấn vào  thêm miền Nhập tên miền sử dụng miền này Sao chép giá trị txt Trường hợp 1: nếu…