Thêm mới đề xuất

Đề xuất tính năng

  Phần đề xuất tính năng này không thay thế cho yêu cầu xử lý kỹ thuật. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật vui lòng dùng tính năng gửi hỗ trợ, tham khảo tại đây.

  Không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào.

  Sử dụng hiệu quả

  • Những bài duyệt hợp lệ khi nội dung là “Đề xuất tính năng”.
  • Đề xuất tính năng áp dụng cho các dịch vụ đang được cung cấp tại Mắt Bão: WordPress, Hosting, Cloud Server, Email, Tên miền, SSL, HĐĐT.
  • Thật tốt nếu chúng tôi nhận được những đề xuất tính năng mới từ bạn.
  • Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia và bỏ phiếu bình chọn cho các đề xuất khác.
  • Các đề xuất được bình chọn nhiều nhất có thể sẽ được phát triển trong tương lai.
  • Vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu để mọi người có thể cùng hiểu và phát triển sáng kiến của bạn.