Được. Bạn cần kiểm tra dung lượng đang sử dụng và tính toán nhu cầu tài nguyên cần đáp ứng cho website của mình trước khi yêu cầu chuyển đổi nâng cấp gói. Mắt Bão chỉ nâng cấp không hạ cấp gói Cloud Server.

Sự khác biệt giữa Cloud Server và dịch vụ lưu trữ chia sẻ tài nguyên khác là gì?

Nếu máy chủ của tôi đang bị treo hoặc đang gặp sự cố, tôi phải làm gì?

Khi sử dụng máy chủ Cloud Server, tôi cần phải lưu ý những gì?

Mắt Bão hỗ trợ kỹ thuật đối với dịch vụ máy chủ Cloud Server gồm những gì?

Dịch vụ Quản trị máy chủ Cao cấp là gì ?

Những lợi ích của dịch vụ Quản trị máy chủ Cao cấp ?

Dịch vụ Hỗ trợ Cơ bản và Hỗ trợ Cao cấp khác nhau như thế nào ?

Tôi đang dùng dịch vụ Hỗ trợ Cơ bản, nâng cấp lên dịch vụ Hỗ trợ Cao cấp như thế nào ?

Dịch vụ cloud cPanel backup là gì ?

Vì sao tôi nên mua dịch vụ này ?

Dịch vụ cloud cPanel backup hoạt động thế nào ?

Dữ liệu của tôi được sao lưu ở đâu? Có an toàn không ?

Làm sao tôi theo dõi được việc sao lưu ?

Tôi có nên tải về bản sao lưu không ?

Tôi muốn sao lưu hằng ngày có được không ?

Nếu máy chủ Web bị lỗi, tôi có thể yêu cầu khôi phục lại để chạy trên máy chủ khác không ?