Hướng dẫn hoàn tất “Bản khai tên miền” điện tử tại id.matbao.net

Đỗ Thanh Thảo 26/05/2022

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản lý dịch vụ tại ID.MATBAO.NET

Bước 2: Truy cập vào thư mục (1) “Hồ sơ và Thanh toán” góc dưới bên trái. Tiếp đến vào (2) “Quản lý Hồ sơ“, mục (2) “Bản khai tên miền”.

Bước 3: Thực hiện ký “Bản khai tên miền“ ở trạng thái “Chưa nộp

  1. Đối với khách hàng là Cá nhân

Click chọn “Ký tên

Nhập mã OTP được gửi về số điện thoại di động hoặc email của bạn khi đăng ký dịch vụ

Thực hiện ký tên bằng 1 trong các cách sau:

  • Ký tên trực tiếp
  • Tải lên chữ ký: upload ảnh chữ ký sẵn có (lưu ý loại bỏ font nền)

Chọn “Ký tên” và “Hoàn tất“, Bản khai của bạn sẽ chuyển sang trạng thái “Chờ duyệt“.

2. Đối với Khách hàng là Tổ chức

Tải mẫu Bản khai để thực hiện ký, đóng dấu.

a) Trường hợp Tổ chức sử dụng Chữ ký điện tử (Chữ ký số Token/ server) để thực hiện ký Bản khai tên miền

  • Click chọn ” Tải về ” để lấy mẫu file PDF
  • Ký Chữ ký số vào file Bản khai tên miền.
  • Tham khảo: Hướng dẫn ký chữ ký số vào file hợp đồng, bản khai với phần mềm Foxit Reader Tại đây!

b) Trường hợp Tổ chức ký, đóng dấu mộc trên bản in

  • Click chọn ” Tải về ” để lấy mẫu file PDF, thực hiện in ra bản giấy
  • Ký chữ ký “Người đại diện Pháp luật” (hoặc người được Ủy quyền hợp lệ), đóng dấu mộc lên Bản khai tên miền
  • Scan Bản khai đã có đầy đủ chữ ký, dấu, lưu file ở định dạng PDF

Nộp Bản khai đã lưu ở định dạng PDF: chọn “Tải lên“.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-126.png

Sau khi hoàn tất việc ký và nộp bản khai, bộ phận kiểm duyệt hồ sơ của Mắt Bão sẽ kiểm tra lại thông tin và tính xác thực của Bản khai một lần nữa, tiến hành duyệt, lưu hoặc từ chối duyệt sẽ ghi rõ lý do để bạn kiểm tra và thực hiện lại.

Quá trình xử lý sẽ được thông báo qua email hoặc bạn có thể theo dõi, cập nhật trạng thái bản khai tại “Bản khai tên miền“.

Chúc bạn thành công!


Bài viết liên quan