Hướng dẫn xử lý lỗi “Outlook data file cannot be accessed”

Nguyễn Tấn Phát 27/12/2021 2 phút đọc

 

Trong quá trình sử dụng, khá nhiều người dùng Outlook gặp phải vấn đề trong gửi và nhận thư trên Outlook, họ nhận được thông báo lỗi “Sending reported error (0x8004010F) : Outlook data file cannot be accessed”.

Nguyên nhân gây lỗi này có thể là do profile Outlook bị lỗi hoặc trong quá trình chuyển dữ liệu file .PST từ vị trí này sang vị trí khác hoặc từ ổ này sang ổ khác trên máy tính.

Hình ảnh lỗi cụ thể như sau:

Cách khắc phục lỗi trên phần mềm outlook 2010 trở đi như sau:

B1: Ở giao diện Outlook bạn chọn File

B2: Ở giao diện Info chọn Account settings

B3: Tại giao diện này bạn chọn Change Folder

B4: Ở giao diện này bạn chọn New Outlook Data

Lưu Ý: Khi bạn chọn New Outlook Data phần mêm outlook sẽ bắt bạn đặt mật khẩu cho profile, ở bước này bạn có thể bỏ qua bằng cách Cancel hoặc bạn có thể đặt mật khẩu cho file, mật khẩu bạn phải bắt buộc lưu lại và không để mất tránh việc bạn sẽ không thể lấy lại dữ liệu.

B5: Bạn sẽ đặt tên cho profile > OK

B6: Ở giao diện này sẽ hiển thị ra 1 profile của bạn, bạn sẽ chọn vào thư mục Inbox của file > OK

Sau khi tạo mới profile của bạn hoàn tất bạn thoát phần mềm Outlook ra và khởi động lại, lỗi của bạn sẽ được khắc phục!

Chúc bạn thành công!


Bài viết liên quan