Hướng dẫn cài mail Microsoft 365 vào Macbook

Nguyễn Tấn Phát 24/10/2022 1 phút đọc

 

Thêm email Microsoft 365 của bạn vào ứng dụng Thư. Sau đó, bạn có thể gửi và nhận email doanh nghiệp từ máy Mac của mình.

Bước 1: Trên thanh menu, chọn Thư, rồi đến Thêm tài khoản.

Bước 2: Chọn Exchange và Tiếp tục.

Bước 3: Nhập Tên và Địa chỉ email Microsoft 365 rồi chọn Đăng nhập.

Bước 4: Vui lòng chọn Đăng nhập để Microsoft xác định vị trí địa chỉ email của bạn và thông tin tài khoản.

Lưu ý: Nếu Microsoft không tìm thấy tài khoản của bạn, bạn sẽ phải tự nhập thông tin:

• Tên người dùng:
• Mật khẩu địa chỉ email Microsoft 365 của bạn: Mật khẩu email Microsoft 365 của bạn
• URL đăng nhập: outlook.office365.com

Bước 5: Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Microsoft 365. Nhập Mật khẩu và chọn Đăng nhập.

Bước 6: Chọn Hoàn tất. Bạn có thể quay lại và chỉnh sửa các cài đặt này bất cứ lúc nào.

Chúc bạn thành công!


Bài viết liên quan