401

Hướng dẫn xử lý lỗi HTTP error 401 dịch vụ Email Pro

Bản phát hành cPanel 11.38 đã vô hiệu hóa khả năng tắt mã thông báo bảo mật và bây giờ nó là một tùy chọn bắt buộc cho tất cả người dùng cPanel. Điều này đã được thực hiện để cung cấp thêm một lớp bảo mật và giúp ngăn chặn các cuộc tấn công CSRF (Giả…