Apache

Cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn cách cài đặt và cấu hình LAMP Stack – Linux, Apache, MariaDB, PHP / PhpMyAdmin – trên phiên bản Red Hat Enterprise Linux 7.0 và CentOS 7.0, trong điều kiện cả hai bản phân phối đã nâng cấp httpd daemon lên Apache 2.4. Bước…

Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Ubuntu với Apache2

Bước 1: Sao chép tệp Chứng chỉ lên máy chủ của bạn. Tải về chứng chỉ Trung Gian [Intermediate (nhacungcap.crt)] và SSL của bạn (ten_mien_cua_ban.crt) từ matbao.net, sau đó tải lên máy chủ của bạn. Phân quyền Chỉ Đọc cho tài khoản ROOT. Bước 2: Tìm tệp cấu hình Apache để chỉnh sửa Tệp cấu…

Hướng dẫn cài đặt Lest’s Encrypt trên máy chủ CentOS với Apache

Hầu hết các trình duyệt phiên bản mới đều đã bắt buộc các website khi truy cập phải có https phía trước do đó nhiều người dùng sẽ gặp rắc rối khi website của họ bị báo lỗi không bảo mật do chưa có SSL. Các dịch vụ SSL tính phí hiện có chi phí…

Hướng dẫn tạo CSR cho Apache/Nginx trên Linux

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR. Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL…

URL Rewrite như thế nào ?

Có bạn hỏi làm sao tạo được các đường dẫn đẹp như các trang trên mạng? Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cơ chế việc này: – Rewrite Engine là một phần dịch vụ của Webserver được dùng để thay đổi URL (đường dẫn trên trình duyệt) sang một dạng khác với nhiều mục…