Email chuyển tiếp

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Chuyển Tiếp

Email chuyển tiếp là gì? Email chuyển tiếp sẽ giúp bạn sử dụng email theo tên miền riêng mà không cần phải đăng ký bất kì một gói dịch vụ Email Doanh Nghiệp nào nhưng bạn sẽ nhận mail và làm việc trên những trình soạn thảo mail quen thuộc như Gmail, Yahoo, Hotmail,… Bạn…