FileZilla

Khắc phục lỗi ‘Too many connections’ khi dùng FileZilla

Chào các bạn, bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi Too many connections khi kết nối đến server trên phần mềm FileZilla. Nguyên nhân: là do FTP client (cụ thể là FileZilla) khởi tạo nhiều kết nối đến server để thực hiện việc upload dữ liệu, các bạn sẽ gặp thông…

Hướng dẫn upload dữ liệu trên Cloud Linux Hosting (FTP – FileZilla)

Thông tin quản trị FTP (thường sẽ là thông tin quản trị hositng) hoặc bạn có thể tạo ra tài khoản FTP để kết nối. Để tạo tài khoản FTP bạn thực hiện các bước sau: TẠO TÀI KHOẢN FTP BẰNG CPANEL CONTROL B1: Truy cập quản trị hosting (đăng nhập quản trị hosting thông…

Khắc phục lỗi ‘Failed to retrieve directory listing’ khi dùng FileZilla

Thời gian trở lại đây, chúng tôi thường xuyên nhận được nhiều thông báo từ Khách hàng về lỗi Failed to retrieve directory listing khi họ dùng FileZilla kết nối FTP đến hosting, mặc dù các thông tin sử dụng của người dùng + cấu hình hệ thống trước giờ không thay đổi. Sau khi…

Sử dụng FileZilla để Upload Website

Một trong những phần mềm FTP nổi tiếng đó chính là FileZilla, một phần mềm mã nguồn mở miễn phí, bạn có thể tải về tại địa chỉ: http://filezilla-project.org/download.php. Bạn sẽ cần có tài khoản FTP để sử dụng, hãy xem lại Email thông báo khởi tạo dịch vụ mà chúng tôi gởi cho bạn….