Gia hạn

Tự động gia hạn dịch vụ

Tính năng “Gia hạn tự động” sẽ giúp Khách hàng có thể tạo lịch gia hạn định kỳ hàng năm cho dịch vụ. Điều đó giúp Quý khách tiết kiệm thời gian cũng như là công sức để quản lý dịch vụ 1 cách chuyên nghiệp, đảm bảo vận hành hệ thống website, email của…