Google workspace sync

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MAIL GOOGLE WORKSPACE VÀO OUTLOOK VỚI GIAO THỨC MAPI

Giới thiệu Thông thường chúng ta hay cài đặt mail Google Workspace (GWS) vào phần mềm Microsoft Outlook với 2 giao thức IMAP hoặc là POP3 để sử dụng. Tuy nhiên nhược điểm của việc cài đặt 2 giao thức này chính là chúng ta không thể đồng bộ được danh bạ, lịch của tài…