hợp đồng

Hướng dẫn ký hợp đồng online trên trang ID.MATBAO.NET

Nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ trực tuyến, cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giai đoạn mới, Mắt Bão triển khai công cụ để bạn có thể thực hiện Hợp đồng Online nhanh chóng và tiện lợi nhất. Cũng…