HTTP

Khắc phục lỗi HTTP2 không hỗ trợ trên trình duyệt web phiên bản cũ

Mở đầu Trong bài viết trước tôi đã trình bày tổng quan về giao thức HTTP2. Trong bài viết này tôi xin chia sẻ cách xủ lý vấn đề khi website đang chạy với giao thức HTTP2 nhưng một số trình duyệt phiên bản cũ hơn không hỗ trợ. Bạn có thể kiểm tra phiên…

Tổng quan về HTTP2

Mở đầu HTTP/2 là cuộc cách mạng Hypertext Transfer Protocol (HTTP) mới nhất tính đến thời điểm này. HTTP là giao thức mạng được sử dụng để yêu cầu và nhận page cùng dữ liệu trên môi trường World Wide Web. Công nghệ mới này sẽ dần thay thế chuẩn HTTP/1.1 đã được sử dụng rộng rãi trong…

Kích thước tối đa URL trong HTTP GET Request

Không biết các bạn có từng đặt cầu hỏi về maximum url length get method chưa nhỉ? Thật sự mà nói vẫn chưa có quy tắc cụ thể để trả lời chính xác kích thước tối đa URL trong HTTP GET Request là bao nhiêu! Vì giới hạn này được áp đặt bởi các trình…