iis

Hướng dẫn cấu hình chuyển hướng từ http sang https trên IIS 8 và IIS 10

Sau khi cài đặt một chứng chỉ SSL hoàn tất lên Hosting hoặc web server, bạn chỉ có thể truy cập vào website với giao thức bảo mật https thông qua đường dẫn dạng: https://domain.tld. Một website được kích hoạt chứng chỉ SSL trên IIS server trong môi trường Windows Server cũng không ngoại lệ….

Hướng dẫn cài đặt SSL Let’s Encrypt trên server Windows sử dụng IIS 8 và IIS 10

Tải phần mềm letsencrypt-win-simple tại link: Sau đó, thao tác như sau: 1/ Thêm website vào IIS. 2/ Thêm Binding ( www và none www ) 3/ Phân quyền Full Control cho thư mục gốc chứa website. 4/ Sau đó mở cửa sổ CMD.5/ Truy cập vào đường dẫn chứa thư mục vừa tải ở…

Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), chúng ta tuần tự thực hiện các bước sau Remote vào server với quyền Administrator:1. Trong cửa sổ Dashboard của Server Manager >>> Tools >>> Internet Information Services (IIS) Manager 2. Trong cửa sổ Connections, chọn tên máy chủ. 3. Trong cửa sổ HOME >>>…

URL Rewrite như thế nào ?

Có bạn hỏi làm sao tạo được các đường dẫn đẹp như các trang trên mạng? Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu cơ chế việc này: – Rewrite Engine là một phần dịch vụ của Webserver được dùng để thay đổi URL (đường dẫn trên trình duyệt) sang một dạng khác với nhiều mục…