meeting

Hướng dẫn tạo tài khoản Microsoft Teams miễn phí

Trong bài viết này, Mắt Bão sẽ hướng dẫn các bạn Đăng ký tài khoản Microsoft Teams miễn phí của Microsoft. Bước 1: Truy cập đường dẫn tại đây. Bước 2: Chọn Đăng ký miễn phí Bước 3: Điền email cá nhân của bạn, sau đó chọn Tiếp theo để tiếp tục. Bước 4: Chọn…

Hướng dẫn tạo cuộc họp trực tuyến bằng Google Meet

Trong bài viết này, Mắt Bão sẽ hướng dẫn các bạn tạo cuộc họp trực tuyến trên máy tính cá nhân bằng Google Meet. Hướng dẫn tạo cuộc họp bằng Google Meet bằng trình duyệt Google Chrome Bước 1: Truy cập đường dẫn https://meet.google.com Bước 2: Chọn Cuộc họp mới và chọn Bắt đầu một…