MySQL

Các chỉ số innodb_force_recovery trong cấu hình MySQL bạn cần biết

Innodb là gi? là một trong những kiểu lưu trữ bảng trong MySQL (InnoDB Storage Engine) được dùng rất nhiều. Ở bài này mình không nói đến ưu điểm và nhược điểm của nó, mà chỉ tìm hiểu chỉ số để phục hồi, khởi động được MySQL khi bị lỗi (Crash Innodb) mà các bạn…

Cấu hình Allow remote MySQL

Để cấu hình cho phép truy cập remote MySQL trên linux bạn cần thực hiện các bước sau: Ø Bước 1: Truy cập ssh vào server (nếu bạn không ở datacenter). Ø Bước 2: Chỉnh sửa lại file my.cnf bằng lệnh #vi hoặc #vim – Đường dẫn file my.cnf đối với một số hệ điều…

Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên server Windows

Đầu tiên các bạn đều phải stop Mysql service ( Administrative Tools >>> Services ) Phương pháp 1 (skip grant tables) Mở Command Prompt (cmd) và tìm đến thư mục bin nơi cài đặt MySQL VD:C:/Program Files/Mysql/bin Chạy lệnh mysqld.exe -u root –skip-grant-tables Tương tự như trên, bạn tiếp tục mở command prompt mới và…

Export và Import Database MySQL với phpMyAdmin

Tùy theo máy chủ Web-hosting mà chúng ta đăng nhập vào phpMyAdmin với những phương cách khác nhau. – Plesk Panel : Vào Websites & Domains > Databases > Click chọn database loại MySQL > Webadmin – cPanel : Ngay tại trang chủ tìm đến menu Databases > phpMyAdmin ( nếu hệ thống bắt buộc…

Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên Unix Systems

Đăng nhập vào hệ thống với user sử dụng chạy mysqld (ví dụ , mysql). Xác định vị trí các .pid file chứa server’s process ID. Thông tin đường dẫn chính xác và tên của các file này phụ thuộc vào cấu hình riêng của bạn. Chẳng hạn như /var/lib/mysql/, /var/run/mysqld/, và /usr/local/mysql/data/. Trước tiên,…

Làm thế nào để khôi phục MySQL Root Password trên CentOS

Sẽ có những lúc khi chúng ta không thể nhớ nổi mật khẩu root của MySQL hoặc mật khẩu mà bạn sử dụng bấy lâu nay không thể đăng nhập vào hệ thống. Hãy bình tĩnh và thực hiện theo hướng dẫn giúp bạn thiết lập lại mật khẩu của root MySQL. SSH vào máy…