NodeJS

Hướng dẫn sử dụng NodeJS tại Cloud Hosting Linux Mắt Bão

Dịch vụ Cloud Hosting Linux tại Mắt Bão đã có hỗ trợ NodeJS. Sau đây là bài hướng dẫn để cài đặt website NodeJS vào hosting tại Mắt Bão Tạo môi trường NodeJS trên cPanel  và cài đặt Package: Bước 1: Truy cập cPanel, tìm “Software” và chọn “Setup Nodejs App”. Bước 2: Chọn “Create…