ping

IPv6 – Địa chỉ internet thế hệ mới

1. Khái niệm IPv6 Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới, được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet.Vậy sự khác nhau giữa IPv4 và IPv6 là gì? Nội dung IPv4 IPv6 Không gian hoạt động  Khoảng 4 tỉ địa…

PING dễ nhưng không phải đơn giản

Ping là lệnh dễ nhất, phổ biến nhất. Khi muốn kiểm tra website có hoạt động không, gõ lệnh ping đầu tiên. Khi muốn kiểm tra 1 địa chỉ đã trỏ đúng host chưa, gõ lệnh ping. Khi muốn biết website đang được hosting ở đâu, gõ lệnh ping. Lệnh ping đã trở thành phản…