reset password

Hướng dẫn đổi mật khẩu email Pro v3 tại Mắt Bão

Để đổi mật khẩu email bạn có thể thao tác theo hướng dẫn sau : Hướng dẫn Thao tác Cách 1 : Đổi mật khẩu trên trang quản trị  Bước 1: Tại Giao diện trang Quản trị -> Chọn Tài Khoản Email Bước 2 :Truy cập tới địa chỉ email –> chọn Manage   Bước 3…