SharePoint

Các bước di chuyển dữ liệu Google Drive sang OneDrive

Sau khi khởi tạo người dùng Microsoft 365 và chuyển đổi dữ liệu Email từ hệ sinh thái Google Workspace sang Microsoft 365 hoàn tất. Nếu bạn cũng đang có nhu cầu di chuyển dữ liệu Google Drive của Google Workspace sang OneDrive của Microsoft 365. Thì đây là bài viết giúp bạn di chuyển dữ…

Hướng dẫn tổng quan quản trị phân quyền trong Sharepoint

Sau đây và Video hướng dẫn người quản trị phân quyền khi đã tạo được các site Sharepoint