Tạo user

Triển Khai Ban Đầu – Tạo tài khoản trên Office 365

1.Tạo từng tài khoản Bước 1: Đăng nhập vào trang https://admin.microsoft.com/ Bước 2: Vào mục người dùng vào mục Người dùng hiện hoạt nhấn vào thêm người dùng Bước 3: Nhập các thông tin cơ bản nhấn vào tiếp tục Bước 4: Gán giấy phép cho tài khoản mới hoặc không nhấn vào tiếp tục Bước 5: Cài đặt tùy…

Hướng dẫn triển khai ban đầu Office 365

Office 365 (Microsoft 365) là một số gói thuê bao của Microsoft Office thiết lập bằng công nghệ điện toán đám mây. Office 365 cung cấp các dịch vụ tiện ích dựa trên nền tảng của Microsft Office. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Office 365 qua bài viết Office 365 là gì? Để bắt…