Hướng dẫn xử lý lỗi “501 Too many syntax or protocols errors” trên phần mềm Outlook

Phan Minh Ngà 2 phút đọc

Microsoft Outlook là phần mềm không còn xa lạ với người dùng Email. Phần mềm của nhà cung cấp Microsoft hỗ trợ bạn soạn thảo, quản lý hộp thư của mình một cách dễ dàng và thuận tiện. Khi gửi email có nhưng lỗi trả về 501 Too many syntax or protocols errors đồng nghĩa với địa chỉ mail nhận trong lá mail gửi đi của bạn chưa chính xác hoặc đang bị lỗi ký tự. Bạn có thể chủ động xử lý theo hướng dẫn sau đây:

Kiểm tra lại địa chỉ mail nhận đã chính xác hay chưa?

Bạn cần kiểm tra chắc chắn địa chỉ mail nhận của đối tác đã chính xác, đầy đủ @tenmien hay chưa? Và bạn cần xóa đi địa chỉ nhận và điền lại địa chỉ nhận nếu như sai thông tin.

Kiểm tra địa chỉ mail nhận có bị lỗi ký tự hay không?

Hiện nay các phần mềm Outlook trên máy tính đều có tính năng lưu lại danh sách địa chỉ mail mà bạn đã từng gửi và tự động điền lại địa chỉ mail này sau đó thêm dấu nháy đơn ở phía trước và phía sau của địa chỉ mail

Bạn chỉ cần đưa chuột vào địa chỉ mail nhận của đối tác và kiểm tra lại địa chỉ mail nhận của đối tác có đang bị thừa ký tự ở phía trước và phía sau của địa chỉ mail hay không? Bạn cần xóa đi ký tự này và nhập lại để có thể gửi đi thành công. Chi tiết hướng dẫn như sau:

Bước 1: Copy địa chỉ mail của đối tác ra Notepad hoặc Word để kiểm tra

Bước 2: Xóa dấy nháy đơn và ngăn cách mỗi địa chỉ nhận là một dấu chấm phẩy

Sau khi thực hiện như trên bạn có thể gửi lại mail để kiểm tra. Chúc bạn thao tác thành công.