Hướng dẫn tạo danh sách khách hàng và sản phẩm trên trang Quản lý Hóa đơn (v2)

Khách hàng

Khi bạn tạo danh sách khách hàng, bạn chỉ cần gõ 1 ký tự đầu, hệ thống sẽ lấy danh sách tên khách hàng mà bạn đã tạo giúp bạn thực hiện việc xuất Hóa đơn nhanh chóng hơn.

  • Nếu bạn chưa có danh sách khách hàng, bạn sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Click vào menu Danh mục, nhấn chọn khách hàng

Tạo danh sách khách hàng

Bước 2: Nhấn Tạo mới


Bước 3: Nhập thông tin khách hàng, thao tác xong bạn nhấn Lưu dữ liệu

Nhập thông tin khách hàng

Khi Lưu dữ liệu xong, bạn nhấn quay lại, thông tin khách hàng của bạn sẽ hiển thị như sau:

  • Nếu bạn đã lập sẵn danh sách khách hàng và cần cần import vào, bạn sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Trong menu Danh mục, bạn click vào Import khách hàng

Bước 2: Nhấn Tạo mới

Import khách hàng

Bước 3: Bạn tải File Upload mẫu, điền thông tin khách hàng vào file dữ liệu sau đó nhấn Upload dữ liệu

Sau khi Upload thành công, bạn sẽ nhận được thông báo từ hệ thống như hình bên dưới.

Upload danh sách khách hàng thành công

Sản phẩm

Tương tự như tạo danh sách khách hàng, khi bạn tạo danh sách sản phẩm, bạn chỉ cần nhập ký tự đầu của mã sản phẩm, hệ thống sẽ lấy danh sách tên sản phẩm mà bạn đã tạo giúp bạn thực hiện việc xuất Hóa đơn nhanh chóng hơn..

  • Nếu bạn muốn tạo từng sản phẩm, bạn sẽ thực hiện như sau:

Bước 1: Trong menu Danh mục, bạn nhấn chọn sản phẩm, nhấn Tạo mới

Tạo danh sách sản phẩm

Bước 2: Nhập thông số sản phẩm, sau đó nhấn Lưu dữ liệu

Khi Lưu dữ liệu xong, bạn nhấn Quay lại thông tin sản phẩm sẽ hiển thị như sau:

  • Nếu bạn đã lập sẵn danh sách sản phẩm và cần cần import vào, bạn sẽ thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Nhấn Upload

Bước 2: Bạn tải file mẫu về và nhập thông tin sản phẩm vào, nhấn chọn tệp dữ liệu sản phẩm, nhấn Upload dữ liệu


16/06/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan