Hướng dẫn phân quyền giúp phần mềm Anydesk trên máy MAC cho phép kết nối từ xa

Phan Minh Ngà 1 phút đọc

Sau đây là bài viết cấu hình cho phép kết nối từ xa với máy MAC thông qua phần mềm Anydesk

Bước 1: Chọn vào biểu tượng Apple

Bước 2: Chọn vào Tùy chọn hệ thống -System Preference

Bước 3: Chọn vào Bảo mật và quyền riêng tư – Security and Privacy

Bước 4: Chọn mục Trợ năng – Accessbility >> Bấm mở khóa >> Đánh dấu vào ô vuông trước ứng dụng Anydesk

Bước 5: Chọn mục Ghi màn hình – Screen Recording >> Đánh dấu vào ô vuông trước ứng dụng Anydesk

Lưu ý: khi bấm mở khóa thì bạn cần đăng nhập bằng tài khoản trên máy MAC

Chúc bạn thao tác thành công