Backup và Restore Database với Plesk

1. Restore

Công đoạn Restore Database phải đi qua nhiều bước khác nhau.

  • Bước 1: Vào Websites & Domains > Backup Manager > More Actions > Database Backup Repository
  • Bước 2: Chọn Database cần restore > Upload Backup File
Plesk-restore-db

  • Bước 3: Check Restore database backup immediately upon uploading để hệ thống tự động restore ngay sau quá trình upload hoàn tất.

Nếu đã có sẵn file backup trên hệ thống thì chúng ta sẽ thao tác như hình sau :

Plesk-restore-db-2

2. Backup

Để Backup Database bạn có thể thao tác như sau:

  • Bước 1: Vào Websites & Domains > Backup Manager > More Actions > Database Backup Repository > Backup
  • Bước 2: Tiếp theo chọn Database to back up và nhập Backup file name> OK.
Plesk-backup-db3

  • Bước 3: Khi backup hoàn tất, chúng ta có thể download file backup về lưu trên máy cá nhân bằng cách click vào link:
Plesk-backup-db-4

Lưu ý:

– Trường hợp database MS-SQL : backup file với định dạng .bak

– Trường hợp database MySQL : backup file với định dạng .sql

Tagged: